Kick-off meeting in Rome

Pierwszym wydarzeniem projektu „YouBrand – Storytelling and Pitching for Start-ups” było spotkanie 10 przedstawicieli organizacji partnerskich, zorganizowane w dniach 21 oraz 22 lutego 2018 r. w Rzymie. Przedstawiciel organizacji przyjmującej Agenfap Andrea Cenderello powitał uczestników oraz przedstawił agendę spotkania. Zaprezentowano wszystkie organizacje oraz cele i założenia projektowe. Przedstawiciel CKU przedstawił zarządzanie projektem, następnie prezentowano założenia planu ewaluacji, zarządzanie ryzykiem oraz promocję projektu. Zostały szczegółowo omówione działania w ramach wszystkich produktów projektu. Partnerzy dyskutowali o poszczególnych działaniach, planowali realizację, ustalali terminy  poszczególnych zadań. Ustalono daty kolejnych spotkań projektowych oraz zaplanowano ewentualne zmiany w projekcie.