Projekt YouBrand

Projekt YouBrand – Storytelling and Pitching for Start-ups (YouBrand)
Termin realizacji: od 31 grudnia 2017 r. do 30 grudnia 2019 r.

ERASMUS+ Edukacja dorosłych
Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych
2. Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji

Celem głównym projektu jest tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji w zakresie przedsiębiorczości i ich przetestowanie.

Projekt YouBrand pozwoli zrealizować następujące cele:

 • kształtowanie proaktywnych postaw przedsiębiorczych jako środek zmniejszenia bezrobocia wśród młodzieży,
 • poprawa edukacji przedsiębiorczej,
 • zapewnienie usług wspierania uruchamiania działalności gospodarczej i promowania możliwości samozatrudnienia,
 • stworzenie programu dla młodych, początkujących przedsiębiorców, który wzmocni ich kompetencje ITC, kreatywność, innowacyjność,
 • zapewnienie ciągłej aktualizacji zasobów nauczania / uczenia się poprzez platformę świadomości zbiorowej na małą skalę,
 • rozpowszechnienie wyników oraz produktów opracowanych w ramach projektu.

Projekt YouBrand będzie wspierać wyżej wymienione priorytety poprzez:

 1. Stworzenie i przetestowanie innowacyjnego modelu / programu szkoleniowego dla rozwoju młodych ludzi w niekorzystnej sytuacji (NEET) następujących kompetencji kluczowych: inicjatywy i przedsiębiorczości, umiejętności cyfrowych i kreatywności. (O1)
 2. Definiowanie i testowanie ścieżki dla trenerów, której celem jest wprowadzenie innowacji cyfrowej do modelu szkolenia wsparcie młodych początkujących przedsiębiorców w ich ścieżce rozwoju. (O2)
 3. Projektowanie i wdrażanie portalu internetowego, którego celem jest udostępnienie opracowanych koncepcji szkoleń, informacji oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. (O3)

Kluczowe elementy programów szkoleniowych:

 1. Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w szczególności z zakresu rekrutacji, selekcji, motywacji;
 2. Business model canvas;
 3. Filmy, wywiady przedstawiające doświadczenia przedsiębiorców z budowaniem świadomości marki;
 4. Filmy, wywiady o doświadczeniach biznesowych;
 5. Pitching;
 6. Fundraising / Crowdfunding.