Program konferencji podsumowującej projekt

PROGRAM
KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT

 

Erasmus+ Program, KA2 – Strategic Partnerships
„YouBrand – Storytelling and Pitching for Start-ups”
Nr: 2017-1-PL01-KA204-038849

 24 października 2019 roku

 Miejsce: Lubhotel
ul.
Krańcowa 107A, 20-338 Lublin, Polska

 

9.00 – 10.00

Rejestracja uczestników

SESJA WYKŁADOWA

10.00 – 10.15

Powitanie uczestników

10.15 – 10.45

Prezentacja projektu YouBrand, partnerstwa, opracowanych produktów, realizowanych działań oraz modelu wsparcia.

Wyniki intelektualne: szkolenie dla przedsiębiorców, szkolenie dla trenerów i platforma edukacyjna.

Sylwia Gronczewska-Jabłońska

10.45 – 11.15

Innowacja i wpływ produktów YouBrand dla europejskiego sektora szkoleniowego

Dr Małgorzata Sitarczyk

11.15 – 11.45

Model wsparcia realizowany przez YouBrand:
Business Model Canvas

Katarzyna Zabratańska

11.45 – 12.15

Przerwa kawowa

12.15 – 12.45

Model wsparcia realizowany przez YouBrand:
Personal Branding

Rafał Flaga

12.45 – 13.15

Model wsparcia realizowany przez YouBrand:
Storytelling i Pitching

Rafał Flaga

13.15 – 13.45

Model wsparcia realizowany przez YouBrand:
Fundraising & Croudfunding

Dr Anna Żelazna

PODSUMOWANIE SESJI WYKŁADOWEJ

14.00 – 14.45

Lunch

 

 

SESJA WARSZTATOWA

15.00 – 16.30

Platforma edukacyjne YouBrand

PODSUMOWANIE KONFERENCJI

Program konferencji
w pliku pdf