Dla KOGO?

Następujące grupy docelowe będą bezpośrednio uczestniczyć w działaniach projektu YouBrand:

  1. Około 30 początkujących przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w szkoleniach YouBrand,
  2. Około 20 trenerów będzie bezpośrednio uczestniczyć w działaniach szkoleniowych YouBrand,
  3. 10 trenerów i personel projektu weźmie udział w szkoleniu e-learningowym,
  4. Około 15 przedsiębiorców zaangażowanych w działania projektowe,
  5. 20 osób zajmujących się kształceniem zawodowym zaangażowanych w działania związane z opracowaniem produktów,
  6. Około 15 przedstawicieli instytucji publicznych zaangażowanych w działania dotyczące opinii, porad i sugestii,
  7. Co najmniej 250 zainteresowanych osób zaangażowanych w udział w konferencjach.