Trzecie spotkanie

Trzecim wydarzeniem projektu „YouBrand – Storytelling and Pitching for Start-ups” było spotkanie 9 przedstawicieli organizacji partnerskich, zorganizowane w dniach 15 i 16 stycznia 2019 r. w Atenach.

Cel spotkania: omówienie O1 oraz O2, dyskusja dotycząca zakresu tematycznego poszczególnych modułów, przygotowania materiałów do szkoleń,  omówienia koncepcji platformy, ponadto zaplanowanie prac nad kolejnymi rezultatami, omówienie promocji
i upowszechniania oraz spraw bieżących związanych z zarządzaniem projektem, przedstawienie, aktualizacja harmonogramu realizacji projektu.

Przedstawiciel organizacji przyjmującej Panagiotis Fitsilis  powitał uczestników oraz zapoznał ich z agendę spotkania. Zaprezentowano wyniki pracy z O1, O2, partnerzy dyskutowali
o  zakresie merytorycznym opracowanych materiałów oraz ewentualnych modyfikacjach. Została omówiona koncepcja platformy oraz plan działań, zmodyfikowano i dostosowano poszczególne zadania, terminy realizacji, ustalono rezultaty. Partnerzy ustalili szczegóły realizacji treningu w Atenach,  ustalili datę ostatniego spotkania projektowego w Lublinie.