Spotkania międzynarodowe

W czasie trwania projektu YouBrand – Storytelling and Pitching for Start-ups zaplanowano trzy spotkania międzynarodowe.
Pierwsze z nich odbyło się 21-22 lutego 2018 r w Rzymie, następne spotkanie odbędzie się we wrześniu w Warszawie, kolejne w styczniu 2019 w Atenach, a ostanie z nich planowane jest na wrzesień 2019 w Lublinie.