Konferencja podsumowująca projekt YouBrand

W czwartek 24 października 2019 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt: Erasmus + Program, KA2 – Strategic Partnerships „YouBrand – Storytelling and Pitching for Start-ups” Nr: 2017-1-PL01-KA204-038849 w Lubhotelu przy ul. Krańcowej 107 A w Lublinie.

Od godziny 9. trwała rejestracja uczestników, która zakończyła się o godz. 10., kiedy to rozpoczęto sesję wykładową. Warunki do optymalnej realizacji konferencji – to przede wszystkim dobra lokalizacja sali konferencyjnej, wyposażenie w sprzęt multimedialny, liczna publiczność i przygotowana kadra wykładowców – trenerów. Panelistów oraz publiczność powitała Anna Ruman-Kołodyńska – Wicedyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie, które w projekcie pełni rolę lidera, wprowadzając w specyfikę wydarzenia.

Na początek prezentacji projektu YouBrand, partnerstwa, opracowanych produktów, realizowanych działań oraz modelu wsparcia dokonała Sylwia Gronczewska-Jabłońska. Przedstawiła także wyniki intelektualne w postaci szkolenia dla przedsiębiorców, szkolenia dla trenerów i platformy edukacyjnej.

Z dużym zainteresowaniem uczestników spotkał się wykład dr Małgorzaty Sitarczyk, która w swoim wystąpieniu skoncentrowała się na innowacji i wpływie produktów YouBrand dla europejskiego sektora szkoleniowego.

W dalszej części konferencji o modelu wsparcia realizowanym przez YouBrand – Personal Branding mówiła Katarzyna Zabratańska, przedstawicielka Instytutu Badań Edukacyjnych.

Model wsparcia realizowany przez YouBrand: Storytelling and Pitching – to temat, który z powodzeniem zrealizował Mirosław Urban. Z tematem dotyczącym modelu wsparcia realizowanym przez YouBrand: Fundrising & Crowdfunding wystąpiła dr inż. Anna Żelazna.

Ostatnim tematem konferencji podsumowującej projekt było zagadnienie dotyczące możliwości nawiązania współpracy międzynarodowej dla start-upów na przykładzie programu „Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców”. Temat przybliżyła Monika Frączek, koordynatorka projektu z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Galeria zdjęć z konferencji

fot. Rafał J. Pastwa