Konferencja podsumowująca projekt YouBrand w Huelva (Hiszpania)

Druga konferencja, zorganizowana przez Inercia Digital, została podzielona na dwie sesje, odbyła się w dwóch ważnych lokalizacjach związanych z przedsiębiorczością w Huelva, w Hiszpanii.

Pierwsza sesja (S1) odbyła się w Centro Andaluz de Emprendimiento (Andaluzyjskie Centrum Przedsiębiorczości), organizacji zależnej od rządu regionalnego, która służy jako centrum doradcze dla przedsiębiorców, a także jako miejsce współpracy dla osób rozpoczynających nową działalność gospodarczą. Sesja odbyła się 19 listopada 2019 roku z udziałem 12 uczestników.

Druga sesja (S2) odbyła się w kampusie głównym Uniwersytetu w Huelvie podczas dni ScienCity 2019, gromadząc ludzi z ideą założenia własnego biznesu w dziedzinie nauki i innowacji technologicznych. Sesja odbyła się 28 listopada 2019 roku i objęła 18 uczestników.

Program obu wydarzeń był zgodny z poniższą strukturą:

9.00 – 9.10: Powitanie i prezentacja organizacji

9.10 – 9.40: Program Erasmus+ i jego możliwości dla przedsiębiorców. Przyszłość po 2020 r.

9.40 – 10.40: Wprowadzenie do YouBrand: kontekst, cele i partnerstwo.

10.40 – 11.00: Przedstawienie ścieżki szkolenia w zakresie wsparcia przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej.

11.00 – 11.15: Przedstawienie ścieżki kształcenia trenerów w zakresie wsparcia przy zakładaniu działalności gospodarczej.

11.15 – 12.00: Prezentacja platformy społeczności internetowej i podejścia e-learningowego.

12.00 – 12.30: Okrągły stół i pytania dla uczestników

12.30: Wnioski

Wśród uczestników znaleźli się zarówno doradcy, jak i przedsiębiorcy zewnętrzni oraz przedsiębiorcy aspirujący, nauczyciele, studenci Uniwersytetu w Huelvie.

Uczestnicy chętnie korzystali z platformy. Zgłosili kilka pytań dotyczących charakteru platformy – czy jest ona bezpłatna, jak mogliby się zarejestrować itp.

Ogólnie rzecz biorąc, uczestnicy byli pod dużym wrażeniem holistycznego podejścia do treści, obejmującego większość tematów, które są kluczowe dla każdego aspirującego przedsiębiorcy. Nauczyciele byli zachwyceni wiedzą o istnieniu wytycznych metodologicznych trenera.

Informacje zwrotne od uczestników były bardzo pozytywne, a wpływ projektu wydaje się być optymistyczny. Najmłodsi byli najbardziej chętni, aby dowiedzieć się więcej na temat treści szkolenia, ponieważ wielu z nich już myślało o założeniu własnego boznesu.

Kilku trenerów i doradców wykazało szczególne zainteresowanie hiszpańską wersją treści i możliwością wprowadzenia części wyników do programów nauczania.