Konferencja podsumowująca projekt YouBrand organizowana zespół badawczy DAISSy z Greek Open University

Czwarta konferencja odbyła się 11 grudnia 2019 r. w godz. 18.00–21.00 w Oddziale EAP w Larissie, zatytułowana „Rozwijanie współczesnych umiejętności dla młodych przedsiębiorców”.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez zespół badawczy DAISSy z Greek Open University w ramach europejskiego projektu „YouBrand – Storytelling and Pitching for Start-up” (http://youbrand.cku2.eu/en/), finansowanego przez Erasmus + Komisji Europejskiej.

W wydarzeniu, w którym wzięło udział wiele osób, zaprezentowano nowoczesne umiejętności potrzebne młodym przedsiębiorcom XXI wieku, takie jak doskonalenie umiejętności pośrednictwa pracy, tworzenie opowieści korporacyjnych, tworzenie krótkich komunikatów firmowych, budowanie marki, crowdfunding, tworzenie płótna biznesowego.

W wydarzeniu koordynowanym przez University of Thessaly uczestniczyli następujący wykładowcy:

  • profesor Greek Open University, pan Achilleas Kameas, członek zespołu badawczego DAISSYy: „Umiejętności pracy w XXI wieku”,
  • profesor uniwersytetu w Tesalii Panos Fitsilis: „Projekt YouBrand i znaczeniu korporacyjnego opowiadania historii”,
  • Pani Tina Minaretzi, inżynier elektryk: „Rozwijanie myślenia strategicznego jako zdolności biznesowej”,
  • profesor nadzwyczajny uniwersytetu w Tesalii, pan Kleanthis Syrakoulis: „Umiejętności rekrutacyjne”,
  • Profesor Uniwersytetu w Tesalii, Pan Vassilios Gerogiannis: „Pitching”, 
  • młodzi przedsiębiorcy, Stavros Papatzelos i Alexandros Voliotis na temat „Czy seminarium może zmienić twoje życie?”

Wydarzenie zakończyło się wręczeniem nagród dla stażystów YouBrand, prowadzonych przez profesora Greek Open University i dyrektora DAISSy Research Laboratory, Pana Achilleasa Kameę.