Konferencja podsumowująca projekt YouBrand organizowana przez Gecko Programmes Ltd. (Anglia)

Usuwanie barier w uczeniu się na rzecz zdolności do zatrudnienia i przedsiębiorczości

Trzecia konferencja, zorganizowana przez Gecko, została podzielona na dwie sesje, program obu wydarzeń był zgodny z poniższą strukturą:

Godziny: 10.00-13.30

Data: 16.12.2019 r.

10.00: Wprowadzenie do YouBrand – Pat Cross Dyrektor zarządzający

10.30: Prezentacja zasadności projektu – Cleo Bucknor Kierownik ds. nauczania

11.00: Dyskusja na temat zapotrzebowania na materiały i platformę – trenera programu Michael Ryan

11.30: Prezentacja na temat modułów i treści – trenera programu Michael Ryan

12.00: Prezentacja na temat korzystania z platformy edukacyjnej dla trenera – Louise Fox

12.30 Końcowa dyskusja i kawa

Podczas tej prezentacji i imprezy dyskusyjnej odbyła się wstępna dyskusja na temat obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania w mieście oraz istniejących różnych strategii umożliwiających ludziom naukę i znalezienie zatrudnienia. Większość uczestników to specjaliści i menedżerowie ds. zatrudnienia i rewitalizacji oraz specjaliści i menedżerowie ds. społecznych i ekonomicznych. Ich zaangażowanie ma na celu przyjrzenie się platformie i zobaczenie, w jaki sposób można by polecić materiały YouBrand kluczowym interesariuszom w regionie, którzy mają dostęp do konkretnego typu uczącego się. Po zapoznaniu się z korzyściami płynącymi z platformy, okazało się, że wielu dostrzegło potencjał w dostosowaniu jej do potrzeb niektórych osób z kategorii defaworyzowanych. W niektórych grupach uczestnicy widzieli grupy społeczne, które mogłyby pełnić rolę moderatorów i pomagać w angażowaniu ludzi do korzystania z platformy.  Kluczowe było również to, że trenerzy i pracownicy wsparcia biznesowego w społecznościach partnerskich byli świadomi funkcji, jaką pełni społeczność platformy, gdzie mogą wykorzystać dobre praktyki i ulepszyć materiały, które tam są.