Konferencja podsumowująca projekt YouBrand organizowana przez Agenfap: Zakłócenia w kreatywności – Innowacyjne kultury firmowe

Wydarzenie zamykające projekt YouBrand odbyło się w Rzymie 27 listopada 2019 roku. Głównym celem projektu było stworzenie ścieżki szkoleniowej dla początkujących przedsiębiorców i konsultantów dostosowującej ich umiejętności do świata innowacji i wykorzystującej takie narzędzia, jak Business Model Canvas, Brand Storytelling, Personal Branding, Pitching i Crowdfunding.

W pierwszej części wydarzenia szereg prelegentów skupiło się na innowacjach stosowanych w startupach i organizacjach: w swoich wystąpieniach starali się przekształcić paradygmat, w którym proste równania „innowacja = technologia” lub „innowacje = nowe technologie” są jedynym sposobem na zbudowanie kultury organizacyjnej, w której innowacyjność zaczyna się od ludzi, którzy ją tworzą.

Następnie, w bardziej praktycznej dziedzinie, zastosowano niekonwencjonalne metodologie w celu zmiany pozycji. Oprócz opowieści o obranej ścieżce i dzieleniu się doświadczeniami, wydarzenie miało na celu zaproponowanie spojrzenia na potrzebę zmiany mentalności organizacyjnej, aby stawić czoła zachodzącym zmianom i pozostać konkurencyjnym na rynku. Wszystko to poprzez zastosowanie rozbieżnego myślenia, aby umożliwić niezbędne innowacje kulturowe i kreatywne narzędzia – na przykład LEGO® SERIOUS PLAY® lub Brand Storytelling jako funkcjonalne klucze do spojrzenia na innowacje i organizację z innego punktu widzenia.