Drugie spotkanie partnerów projektu

Drugim wydarzeniem projektu „YouBrand – Storytelling and Pitching for Start-ups” było spotkanie 6 przedstawicieli organizacji partnerskich, zorganizowane w dniu 26 września 2018 r. w Warszawie.

Przedstawiciel organizacji przyjmującej Grzegorz Pietroń powitał uczestników oraz zapoznał ich z agendę spotkania. Zaprezentowano raporty z realizacji badań fokusowych przeprowadzonych przez poszczególnych partnerów. Partnerzy dyskutowali o wnioskach z raportów i ewentualnych modyfikacjach w metodologii dotyczącej szkoleń. Następnie Andrea Cenderello zaprezentował wstępne założenia programowe do poszczególnych modułów szkoleń. Partnerzy dyskutowali o formie opracowania programu szkoleń, jak również poszczególnych jego modułów. Został szczegółowo omówiony workplan, zmodyfikowano i dostosowano poszczególne zadania, terminy realizacji, ustalono rezultaty. Partnerzy ustalili szczegóły realizacji treningu w Atenach,  Wstępnie ustalili datę ostatniego spotkania projektowego oraz założenia dotyczące konferencji w Lublinie.