Czwarte spotkanie

Czwartym wydarzeniem projektu „YouBrand – Storytelling and Pitching for Start-ups” było spotkanie 10 przedstawicieli organizacji partnerskich, zorganizowane w dniach 14 i 15 listopada 2019 r. w Lublinie.

Cel spotkania: Prezentacja materiałów szkoleniowych oraz platformy opracowanych w ramach współpracy, zaplanowanie działań związanych z upowszechnianiem wyników projektu.

Przedstawiciel organizacji przyjmującej Monika Kwiatuszewska-Czerwonka  powitała uczestników oraz zapoznał ich z agendę spotkania. Następnie prezentowano materiały szkoleniowe opracowane dla poszczególnych modułów, dyskutowano nad ewentualnymi zmianami.

Ustalono terminy przesłania raportów końcowych oraz szczegółowo zaplanowano działania upowszechniające. Partnerzy planują współpracę przy kolejnych projektach.